Zakładka Kategoria służy do wyboru, które kategorię z pliku XML będą eksportowane do programu Subiekt GT firmy Insert, oraz w jakimi cenami te produkty zostaną wyeksportowane. Po zaznaczeniu danej kategorii uaktywni się tabelka z marżami po prawej stronie (rysunek zamieszczony niżej). Tabelka będzie zawierać tyle wierszy ile wykorzystujemy poziomów cenowych w programie Subiekt.