• Wycofano wsparcie dla systemu Windows XP
  • Wycofano wsparcie dla systemu Windows Vista,
  • Wycofano wsparcie dla systemu Windows Server 2003,
  • Wycofano wsparcie dla Microsoft SQL Server 2005,
  • Dostosowano program do najnowszych wersji MS SQL Server,
  • Dostosowano program do najnowszyhc wersji Subiekta GT ( sprawdzono na wersji 1.50),
  • Poprawiono informowanie użytkownika o błędach przy imporcie dokumentów,
  • Poprawiono przeliczania cen przy imporcie produktów (podając cene netto program przelicza wg cen netto, podają cenę brutto program przelicza wg cen brutto).
  • Dodanie możliwości obsługi cen brutto dla produktów,
  • Dodanie możliwości obsługi kodowań ISO-8859-2, Windows-1250, UTF-8 przy imporcie kontrahentó i dokomentów z pliku CSV,
  • Dodanie możliwości obsługi pol podatkowych w zależności od symbolu stawki VAT,
  • Dodania możliwości obsługi stawek VAT zakupu w przypadku jeżeli są inne niż stawki sprzedaży,
  • Dodanie wpisywania adresów w przypadku dodawania kartoteki producenta jak i dostawcy, wcześniejsze wersje dodawały niekompletne kartotaki i nie można było ich usuwać.
  • Dodanie obsługi komplemtów (dodawanie składników do kompletów wraz z wymaganą ilością),
  • Dodanie pozycji towarowych do dokumentów po symbolu dostawcy,
  • Dodanie pola Kod PLU do importu kartotek towarowych,
  • Poprawienie importu z pliku CSV.
  • Dodanie opcji dla importu dokumentów - odłożóny skutek magazynowy,
  • Poprawienie importu kontrahentów,
  • Poprawienie importów dokumentów,
  • Porpawienie importu PW (przyjęcie wewnętrze),
  • Poprawienie importu produktów,
  • Sprawdzono kompatybilność z Windows 8,
  • Sprawdzono kompatybilność z MS SQL Server 2012.
  • Obsługa faktur VAT z Azymut,
  • Dodanie opcji eksportu produktów z programu Subiekt GT do MS Excel,
  • Poprawa kilku błędów podczas importu produktów do Subiekt GT.
  • Dodanie obsługi wszystkich magazynów przy dodawaniu stanów,
  • Obsługa faktur VAT z ABC Data,
  • Dodanie opcji nie aktualizuj produktu jeżeli istnieje,
  • Dodanie obsługi opcji wielu licencji.
  • Poprawa kilku błędów podczas importu dokumentów, kontrahentów i produktów.
 • 2010-12-10 [wersja programu 1.1.1]
  • Dodano możliwość importu dokumentów,
  • Dodano możliwość importu kontrahentów,
  • Powiększono możliwości importu towarów,
  • Dodano pomoc dla programu, pomoc dostępna jest pod przyciskiem F1,
  • Usunięto kilka drobnych błędów.
 • 2010-09-04 [wersja programu 1.1.0]
  • Dodano możliwość obsługi gradacji cenowych,
  • Dodano możliwość obsługi pola Uwagi,
  • Poprawiono szereg drobnych błędów w programie,
  • Poprawiono błąd związany z obsługą podatku VAT.
  • Program od tej wersji potrzebuje Microsoft Framework 4.0.
 • 2010-03-08 [wersja programu 1.0.9]
  • Dodano kompatybilność z systemem Windows Vista oraz Windows 7, (szczególnie jeżeli chodzi o wersje 64-bitowe),
  • Dodano możliwość uruchamiania programu z linii poleceń wg harmonogramu z planowanych zadań,
  • Dodano możliwość aktualizacji rozszerzonych pól użytkownika,
  • Dodano możliwość aktualizacji z plików .CSV,
  • Dodano możliwość aktualizacji z plików .XML.,
  • Dodano możliwość aktualizacji ceny zawierającej kropkę jako znak dziesiętny,
  • Dodano możliwość aktualizacji waluty poszczególnych poziomów cenowych,


 • 2009-10-03 [wersja programu 1.0.8]
  • Dodano możliwość aktualizacji po polu użytkownika nr 1,
  • Dodano możliwość blokowania dodawania produktów jeżeli taki kod nie znajduję się w bazie danych Subiekt GT.
 • 2009-08-03 [wersja programu 1.0.7]
  • Dodano możliwość aktualizacji po kodzie kreskowym,
  • Dodano możliwość zakładania symbolu produktu,
  • Poprawiono aktualizację produktów po symbolu dostawcy,
  • Poprawiono aktualizację stanu minimalnego na produkcie.
 • 2009-06-24 [wersja programu 1.0.6]
  • Poprawiono kompatybilność z starszymi wersjami Subiekt GT odnośnie aktualizacji cen,
  • Dodano opcję umożliwiającą szukanie zdjęcia o symbolu produktu. Opcja znajduję się w zakładce Produkty->Zdjęcia i nazywa się Dodaj rozszerzenie pliku. Opcja może np. mieć wartość .jpg
 • 2009-04-03 [wersja programu 1.0.5]
  • Poprawiono błąd występujący podczas aktualizacji produktów.
 • 2009-03-05 [wersja programu 1.0.4]
  • Poprawiono błąd, który podczas zmiany ceny nie zapisywał zysku.
 • 2009-03-05 [wersja programu 1.0.3]
  • Dodano możliwości obliczania zysku, marży i narzutu w przypadku importowanych cen.
 • 2009-03-03 [wersja programu 1.0.2]
  • Usunięto błąd, który nie pozwalał na dodawanie opisu produktu i opisu HTML.
 • 2009-03-02 [wersja programu 1.0.1]
  • Usunięto błąd powodujący brak możliwości zapisu ceny,
  • Dodano możliwość aktualizacji produktów po polu Symbol dostawcy,
  • W przypadku aktualizacji produktów wartość domyślna zostaje taka jaką ma ustawiony produkt w bazie danych,
  • Dodano nowe pole do aktualizacji w Subiekt GT Nazwa dostawcy.
 • 2009-02-28 [wersja programu 1.0.0]
  • Start aplikacji.