Program można wywoływać z linii poleceń w następujący sposób. Parametry umożliwiają automatyzację pracy programu za pomocą planowanych zadań windows.
 

-helpwyświetla paremetry linii poleceń.
-zamowieniapobiera nowe zamówienia ze sklepu
Opcje:
-zAktualizujDataOpcja pozwala na aktualizowanie zamówień w bazie Subiekta
-days="7"Opcja pozwala na pobieranie zamówień z przed 7 dni, oczywiście liczbę możemy ustawić dowolną
 
-produktyaktualizuje produkty w sklepie
Opcje:
-pSzybkaAktualizacja szybka.
-pDokladnaAktualizacja dokładna (domyślna).
-pPrzyrostowaAktualizacja przyrostowa.
-pUkryjNiedostepneAktualizacja ukrywa produkty niedostępne, domyślnie nie ukrywa.
-pUkryjNiezaktualizowaneAktualizacja ukrywa produkty niezaktualizowane,
-pBezZdjecAktualizacja pomija zdjęcia. Domyślnie eksportuje zdjęcia.
-pUsunZdjeciaAktualizacja usuwa zdjęcia w bazie sklepu. Domyślnie nie usuwa.
  
-ustawienia="nazwa_ustawienia"W przypadku korzystania z programu w kliku sklepach internetowych, można z linii poleceń wywoływać aktualizację konkretnego sklepu za pomocą tej opcji (od wersji 1.2.6)
-flagiAktualizuje statusy zamówień na podstawie flag własnych w Subiekt GT (od wersji 1.2.8)
-statusyAktualizuje statusy zamówień w przypadku wystawienia faktury do zamówienia od klienta (od wersji 1.2.8)

 

Przykłady aktualizacji:

 

Aktualizacja dokładna z usuwaniem zdjęć:

-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pDokladna -pUsunZdjecia

 

Aktualizacja przyrostowa z ukrywaniem produktów niezaktualizowanych:

-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pPrzyrostowa -pUkryjNiezaktualizowane

 

Aktualizacja szybka z ukrywaniem produktów niezaktualizowanych i ukrywaniem produktów niedostepnych:

-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pSzybka -pUkryjNiezaktualizowane -pUkryjNiedostepne

 

Ściąganie zamówień ze sklepu:

-ustawienia="Moje ustawienie" -zamowienia

 

Aktualizacja dokładna z linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją SQL:

-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pDokladna -sqlServer="(local)" -sqlUser="sa" -sqlPwd="moje_haslo_jezeli_nie_ma_pozostawiamy_puste" -sqlSchema="baza_danych_programu"

 

Aktualizacja przyrostowa z linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją SQL:
 
-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pPrzyrostowa -sqlServer="(local)" -sqlUser="sa" -sqlPwd="moje_haslo_jezeli_nie_ma_pozostawiamy_puste" -sqlSchema="baza_danych_programu" 
 
 
Aktualizacja szybka z linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją SQL: 
 
-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pSzybka -sqlServer="(local)" -sqlUser="sa" -sqlPwd="moje_haslo_jezeli_nie_ma_pozostawiamy_puste" -sqlSchema="baza_danych_programu"
 
 
Ściąganie zamówień ze sklepu użyciem linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją SQL
 
-ustawienia="Moje ustawienie" -zamowienia -sqlServer="(local)" -sqlUser="sa" -sqlPwd="moje_haslo_jezeli_nie_ma_pozostawiamy_puste" -sqlSchema="baza_danych_programu" 
 
 

Ściąganie zamówień ze sklepu użyciem linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją Windows

-ustawienia="Moje ustawienie" -zamowienia -sqlServer="(local)" -sqlSchema="baza_danych_programu" -sqlNT="true"
 

 

 
Uwaga: W linie -sqlServer / -sqlUser / -sqlPwd oraz -sqlSchema zostały podane przykładowe wartości, aby uzupełnić je własnymi należy otworzyć okno WF-MAG --> Połączenie  i odpowiednio je przypisać. 
 
  • Serwer odpowiada: -sqlServer ,  
  • Baza danych: -sqlSchema ,  
  • Użytkownik: -sqlUser
  • Hasło: -sqlPwd
Dodatkowo jeżeli mamy zaznaczone połączenie zaufane w zakładce WF-MAG --> Połączenie to w linii poleceń nie ustawiamy hasła i użytkownika do bazy danych, a jedynie stosujemy -sqlNT=true . W innym przypadku harmonogram nie będzie działał poprawnie i nie wykona swoich czynności.
 
 
 
Najnowsza pomoc do oprogramowania W2S dostępna jest pod tym linkiem --> http://bit.ly/2AqFiiZ