W zakładce Cennik --> Połączenie należy skonfigurować połączenie z bazą danych MS SQL programu Subiekt GT firmy Insert. Poszczególne pola w formatce pokazanej niżej oznaczają:

  • Serwer: nazwa serwera bazy danych MS SQL
    nazwa lub adres IP
  • Baza danych: baza danych Subiekta GT
  • Użytkownik: użytkownik do bazy danych
  • Hasło: hasło użytkownik bazy danych
     

Najnowsza pomoc do oprogramowania Action2sGT dostępna jest pod tym linkiem --> https://bit.ly/2P1zTaF