Od wersji 1.0.8 programu istnieje możliwość wskazania magazynu z programu Subiekt GT do którego mają się eksportować stany magazynowe z hurtownii Action. Magazyn do którego eksportujemy zaznaczamy w zakładce sGT->Stany (patrz rys. poniżej)Najlepiej do tego celu stworzyć nowy magazyn w programie Subiekt GT o nazwię Action, tak żeby nazwa się jednoznacznie kojarzyła z jego funkjonalnością.

UWAGA: Nie wolno ekportować stanów produktów z Action do magazynów w których odbywa się obrót magazynowy !!! Eksport stanów do magazynu całkowicie zeruje stany magazynu dla danego produktu, dlatego może się to odbywać tylko na nowym magazynie, który tak naprawde jest wirtualny.