Plany czyli co w trawie piszczy ...


W marcu planujemy wdrożyć platformy Shopify oraz ShopWare w wersji 6.5, dodatkowo planujemy rozwijać allegro i dodać możliwość generowanie listów przewozowych wraz z możliwością  dostarczenia dokumentów sprzedażowych (Faktur/Paragonów) do allegro.

W planach mamy też wdrożenie modułu 2sklep do naszych programów, moduł będzie miał za zadanie importowanie zamówień ze sklepów typu: PrestaShop, Selly, Magento, KQS, IdoSell, AtomStore, OpenCart, GoShop, ShopGold, Sky-Shop.pl, Redcart do systemów apilo oraz SELLASIST W zasadzie wszystkie sklepy, które są kompatybilne z naszymi programami będą miały możliwość takiego eksportu.

Integegracja może odbywać się pominięciem systemów ERP i została pilotażowo wdrożona do programu w2s, na razie eksport działa tylko do SELLASIST. Jeżeli sklepy będą miały możliwość wywoływanie aukcji automatycznych na zasadzie webhook to za pomocą naszego BSW (Bus Service Worker) będzie możliwe stworzenia automatyzacji w czasie rzeczywistym co pewnie przy bardzo dużej ilości zamówień (>1000 dziennie) na pewno się przyda.

integracja sklepy subiekt wapro apilo sellasist atomstore idosell ksq prestashop selly goshop

Apilo i Sellasist


Obecnie wdrożyliśmy w naszych programach s2s i w2s obsługę systemów apilo oraz SELLASIST. Komunikacja pozwala na wystawiania zarówno faktur i jak paragonów w Subiekt GT, Subiekt NEXO PRO oraz WAPRO. Po wystawieniu faktur pliku PDF są eksportowane do w/w systemów co umożliwia dalszą dystrybucję plików do klientów oraz systemów zewnętrznych zintegrowanych z tymi systemami. 

W przypadku SELLASIST mamy do dyspozycji możliwość wystawiania dwóch scenariuszach. Pierwszy scenariusz umożliwia wystawiania faktur na podstawie faktur, które są generowane po stronie SELLASIST a następnie  ich importowanie do systemy ERP (Subiekt, WAPRO). Drugi umożliwia tworzenie faktur na podstawie zamówień o odpowiednich statusach jakie są zadekalrowane w konfiguracji w/w programów. 

W przypadku apilo mamy do dyspozycji tylko jeden scenariusz: generowanie faktur na podstawie zamówień apilo z odpowiedni statusem, status jak w przypadku opisanym powyżej jest również konfigurowalny w naszych programach. Oczywiście w konfiguracji programów można wybrać kilka statusów zamówień z których będą tworzone faktury czy też paragony.

apilo sellasist subiekt nexo gt wapro

Pojawia się błąd podczas aktualizacji produktów. Cannot insert duplicate key ....


W przypadk pojawienia się takie błędu należy :

1. Wyłączyć wszystkie harmonogramy zadań dotyczące aktualizacji produktów.

2. Wejść w okno w2s->WF-MAG->Produykty w przypadku programu w2s lub w okno s2s->Subiekt->Produkty w przypadku programu s2s i wykonać opcję kasowania produktów z bazy proggramu:

3. Następnie wysłać wszystkie produkty do sklepu metodą szybką.

4. Następnie włączyć wszystkie wyłączone hamonogramy w punkcie 1.

s2s w2s błąd unikalność