Flagi w s2s.


Wszystkie opcje, które są dostępne we flagach w zakładce Ogólne (ekran poniżej) działają tylko podczas dodawania i aktualizacji zamówienia, wyjątkiem jest opcja "Przypisz flagę dla spakowanych zamówień" która działa tylko podczas pobieranie i aktualizacji paczek do zamówienia z przełącznikiem -UpdateOrderOnlyPackage.

Przykłady zastosowania linii poleceń:

-ustawienia="Moje ustawienia" -zamowienia -zAktualizujData -days="7"

W taki przypadku dla zamówień nowych i już zaimportowanych do subiekta, których data powstawnia w sklepie jest mniejsze niż 7 dni wstecz to zawsze dla zamówienia zostanie zmieniona flaga w Subiekt na wybraną w opcji "Przypisz jeżeli towaru nie ma na magazynie" o ile towaru nie będzie na magazynie w Subiekt. Należy pamiętać ze opcja będzie działa tylko z zaznaczoną opcję rezerwacji towaru.

-ustawienia="Moje ustawienia" -zamowienia -days="7" 

W takim przypadku tylko dla zamówien nowych, których data powstawnia w sklepie jest mniejsze niż 7 dni wstecz to zawsze dla zamówienia zostanie zmieniona flaga w Subiekt na wybraną w opcji "Przypisz jeżeli towaru nie ma na magazynie" o ile towaru nie będzie na magazynie w Subiekt. Należy pamiętać ze opcja będzie działa tylko z zaznaczoną opcję rezerwacji towaru.

-ustawienia="Moje ustawienia" -zamowienia -zAktualizujData -days="14" -UpdateOrderOnlyPackage -currentState="Spakowane"

W takim przypadku tylko dla zamówien nowych, których data powstawnia w sklepie jest mniejsze niż 14 dni wstecz oraz zamówieńe będzie miało status "spakowane" to zawsze dla zamówienia zostanie zmieniona flaga w Subiekt na wybraną w opcji "Przypisz flagę dla spakowanych zamówień" o ile w zamówieniu znajduje się numer listu przewozowego. W takim przypadku nie aktualizujemy całego zamówienia a tylko inforamcję o liście przewozowym oraz fladze. Takie działanie jest podyktowane tym że np. w NEXO numer listu można zmienić nawet na zamówieniu z którego został już wystawiony dokument faktura bądż paragon. Podobnie z flagami można je zmienić w przypadku już zrealizowanego zamówienia.

Wszystkie opcje, które są we flagach w zakładce znajdują się w zakładce Płatności (ekran poniżej) działają podczas dodwania zamówień jak i ich aktualizacji w Subiekt, dodatkowo opcje "Pełna płatność zmien flagę na" działa również z przełącznikiem -UpdateOrderOnlyFlag.

Przykłady:

-ustawienia="Moje ustawienia" -zamowienia -zAktualizujData -days="14" -UpdateOrderOnlyFlag -currentState="Opłacone"

W takim przypadku dla zamówien nowych jak już tych istniejacych w Subiekt, których data powstawnia w sklepie jest mniejsze niż 14 dni wstecz oraz zamówieńe będzie miało status "Opłacone" to zawsze dla zamówienia zostanie zmieniona flaga w Subiekt na wybraną w opcji "Pełna płatność zmień flagę na" o ile w zamówieniu się informacja o pełnej płatności. Oczywiście z przełącznikiem -UpdateOrderOnlyFlag zmianie ulegnie tylko inforamcja o fladze na zamówieniu a samo zamóeienie nie jest aktualizowane.

Flagi na wejściu (ekrna poniże) działają zarówno przy dodawaniu, aktualizacji zamówień oraz przypadku aktualizacji tylko flag dla zamówień z przełącznikiem : -UpdateOrderOnlyPackage

Przykład zastosowania:

-ustawienia="Moje ustawienia" -zamowienia -zAktualizujData -days="7" -UpdateOrderOnlyFlag -currenstatus="Nowe zamówienia, anulowane"

W takim przypadku program pobiera każde zamówienia nowy czy też stare o ile nie ma wiecej niż 7 dni i ma status : Nowe zamówienia lub anulowane. Po pobraniu z w/w linii poleceń zamówienie o statusie "Nowe zamówienia" zostanie zapisane w GT z flagą czerwoną a zamówienia ze statusem "Anulowane" będa miały nadaną flagę "Czerwoną". Zmienie nie ulgenie cłe zamówienia a tylko oznaczenie zamówienia flagą o ile zabezpieczenie "Bloku zmienę" nie będzie ustawione dla wybranych flag. Program za każdym razem sprawdza jaka jest flaga na zamówieni  jeżeli zabezpieczenie nie pozwala na jej zmianę to flaga na zamówieniu nie ulegnie zmienie.

Mapa statusów w zakładce Statusy (poniżej) działaja w drugą stronę czyli jeżeli zmienimy coś w Subiekt to zmiana zostanie wysłana do sklepu. W prgoramie można to wysłać z zakładki s2s->Subiekt->Flagi własne statusy, dodatkowo możemy to zrobić z linii poleceń.


-ustawienia="Moje ustawienia" -flagi

W takim przypadku jak powyżej flaga zielona zmieni status na do wysłania na  sklepie internetowy.

 

 


flagi statusy subiekt zamówienia

s2s - rozbijanie zestawów na składniki wraz z zmianą zamówienia po stronie Baselinkera


 

Na filmie pokazano jak działa w programie s2s opcja pozwalająca na zmianę zestawu na składniki również po stronie Baselinkera. Dodatkowo od wersji 2022.11.1.9 zostało dodane dodawanie lokalizacji dla dodawanych pozycji po stronie Baselinkera.

 

Film: https://youtu.be/xTnIvk9V69o

 

s2s komplety składniki baseliner subiekt gt nexo

Co to jest moduł B2B ?


Moduł B2B służy do automatycznej wymiany informacji pomiedzy dwoma podmiotami. Zakładając, że mamy do dyspozycji dwa podmioty nazwijmy je "hurtownia" i "sklep",  jak wiadomo "hurtownia" ma stany magazynowe a "sklep" dopiero w momencie jeżeli zasilimy towarem, czyli defakto wykonamy w "hurtowni" sprzedaż dokumentem np. faktura sprzedaży a w "sklepie" przyjmiemy towar dokumentem zakupu np. faktura zakupu. Oczywiście jeżeli nie mamy żadnego oprogramowania do zarządzania tymi dokumentami całą pracę musimy wykonać manulanie co przy dużej ilości dokumentów stanowi problem. Zakupująć moduł B2B mamy właśnie do dyspozycji takiego "robota", który będzie analizował dostępność danego towaru po stronie firm "sklep" i "hurtownia" i na podstawie tej informacji automatycznie wystawiał te dokumenty w dwóch firmach. W module mamy do dyspozycji scenariusz kiedy to wystawimy sobie dokumenty Faktura Sprzedaży / Faktura zakupu lub Wydanie magazynowe / Przyjęcie magazynowe  w tym drugim przypadku omijamy problem mnogości faktur, który może podnieś koszty księgowości w firmie, jednak na chwilę obecną faktury należy wystawić manulanie do wielu dokumentów WZ i PZ.

Moduł na chwilę obecną jest kompatybilny z programami Subiekt GT oraz Subiekt NEXO PRO.

Koszt modułu to 800 + VAT rocznie.

 

s2s b2b obsługa hurtownii

Nie działa nowa wersja Subiekta NEXO z s2s ?


Przy aktualizacji Subiekta NEXO lub programu s2s, należy za pierwszym razem uruchomić program w trybie administratora. Procedura obowiązuje też jeżeli dodajemy w Subiekt NEXO pola dodatkowe.

Po uruchomieniu programu przechodzimy do okna s2s->Subiekt->Połączenie i klikamy w zaznaczony na czerowono przycisk "Sprawdź", wtedy wgrywają nam się bibliteki z NEXO.

Jeżeli biblioteki się wgrały prawidłowo w katalogu instalacji programu powinny pojawić się katalogi jak na załaczonym poniżej ekranie.

s2s nexo subiekt aktualizacja

Zestawy w Subiekt NEXO.


W związku z dodaniem nowych możliwości rozbijania zestawów należy obowiązkowo ustawić opcję "Domyślmy poziom cenowy"  w zakładce Sklep->Ustawienia->do Subiekt->Zamówienia. W przypadku jeżeli ta opcja nie jest ustawiona program będzie zwracał informację o błędnym skonfigurowaniu składników w zestawie podczas dodawania zamówień.

Subiekt NEXO zestawy s2s ustawienia

Subiekt NEXO wersja 35


W przypadku wystąpienia błędu :

Method not found: 'InsERT.Moria.ModelDanych.FormaPlatnosci InsERT.Moria.ModelDanych.Podmiot.get_DomyslnaFormaKredytuKupieckiego()'

dla Subiekt NEXO wersji 35 należy zainstalować nową wersję programu s2s (1.8.3.204). 

Związane jest to ze zmiana w NEXO odnośnie obsługi kredytu kupieckiego na kartotece kontrahentów.

 

 

s2s NEXO wersja 35 get_DomyslnaFormaKredytuKupieckiego

Automatyczne przydzielanie pracowników do zamówień w Baselinkerze.


Za pomocą programu s2s możemy automatycznie przydzielić pracownikom zamówienia do spakowania. Do tej operacji będą mam potrzebne dodatkowe statusy zamówień w Baselinkerze. Statusy najelpiej nazwać tak, aby jednoznaczenie zindentyfikować pracownika.

Mająć statusy pracowników w Baselinkerze jak niżej:

 

możemy pracownikom/pakowaczom przydzielić zamówienia automatycznie. Program s2s podczas pobrania zamówień do Subiekta automatycznie i po równo przydzieli zamówienia użytkownikom. Jeżeli program s2s prawidłowo doda zamówienia do Subiekta to po dodaniu zamówienia skomunikuje się z Baselinkerem i zmieni status zamówienia w Baselinekerze na taki jaki przydzielimy pracownikowi w kolumnie "Status". Na przykładowym ustawieniu są to statusy "Dariusz Żukowski" i "Jakub Żukowski", w kolumnie flagi określamy jaka flaga zostanie nadana zamówieniu w Subiekt. Na przyładowym ustawieniu poniżej mamy flagi o nazwie "Dariusz" jeżeli zamówienie będzie pakował użytkownika Subiekta Dariusz Żukowski oraz flagą "Jakub" jeżeli pakowął będzie to użytkownik Subiekta "Jakub Żukowski". W przypadku jeżeli towaru nie ma na magazynie takie zamówienie w Subiekt otrzyma flagę "Brak towaru na magazynie", które określamy w kolumnie "Flaga dla braków".

 


Następnie za pomocą mapowana flag w s2s możemy wysłać informację o brakach do Baselinkera mapując flagę braków ze statusem, jak na ekranie poniżej.

 


s2s automatyzacja przydział pakowanie flagi subiekt

s2s - komplety - rozbijanie kompletów na składniki


Film pokazuje jak działa funckjonalności rozbijania kompletów na składniki w programie s2s w powiązaniu ze sklepami internetowymi oraz Subiekt GT i Subiekt NEXO PRO.

Ważne:

Należy pamiętać o tym, aby cena ewidencyjna składników w Subiekt NEXO PRO oraz cena kartotekowa w Subiekt GT była większa od zera i mniejsza niż cena sprzedaży tego zestawu w sklepie internetowym.

Link YT:  https://youtu.be/gj4dvzbXHJo

s2s Subiekt NEXO PRO Subiekt GT komplety zestawy składniki zamówienia sklepy internetowe e-commerce

s2s - harmogram zadań windows


Film pokazuje jak za pomocą harmonogramu zadań Windows oraz programu s2s zautomatyzować proces obierania zamówień ze sklepu internetowego do programu Subiekt GT/Subiekt NEXO PRO

Link YT: https://youtu.be/kDS36zYL9Zc

s2s Subiekt GT Subiekt NEXO PRO automatyzacja zamówienia sklepy internetowe integracja e-commerce

Wysyłanie faktur z Subiekt GT/ Subiekta NEXO PRO w formacie PDF na adres e-mail klienta


Film pokazuje jak wysyłać faktury z Subiekt GT oraz Subiekt NEXO PRO w formacie PDF na adres e-mail klienta.

Film na YT: https://youtu.be/aZhg3rMIP2s

Wymagania:

  • Wymagana jest konfiguracja konta e-mail (SMTP),
  • W przypadku Subiekt GT wymagana jest Sfera dla Subiekt GT

 

s2s faktura PDF Subiekt GT Subiekt NEXO PRO wysyłanie faktury e-mail