Pojawia się błąd podczas aktualizacji produktów. Cannot insert duplicate key ....

W przypadk pojawienia się takie błędu należy :

1. Wyłączyć wszystkie harmonogramy zadań dotyczące aktualizacji produktów.

2. Wejść w okno w2s->WF-MAG->Produykty w przypadku programu w2s lub w okno s2s->Subiekt->Produkty w przypadku programu s2s i wykonać opcję kasowania produktów z bazy proggramu:

3. Następnie wysłać wszystkie produkty do sklepu metodą szybką.

4. Następnie włączyć wszystkie wyłączone hamonogramy w punkcie 1.

s2s w2s błąd unikalność