Baselinker awaria

Jeżeli korzystacie Państwo z Baselinkera, po awarii baselinkera zalecamy dodać do programów nowe ustawienia i na nich pracować ponieważ mogło dojść do zduplikowania się numeracji zamówień baselinkera. Nasze programy posiadają już informacje o identyfikatorach zamówień pochodzących z baselinekra z przed awarii i na nich bazują jako na unikalanych identyfikatorach, w tej chwili te numery mogą dotyczyć całkowiecie innych zamówień i to należy mieć na uwadze.  Obecnie może się zdarzyć, że tych identyfikatorów w systemie już nie ma a co gorsza mogą dotyczyć już innych zamówień co skolei może przełożyć się na błędne wystawienia faktury czy paragonu do błędnych zamówień, sytuacja może też dotyczyć sytuacji jeżeli aktualizujemy zamówienia. W przypadku dodawania tylko zamówień do Subiekta czy WAPRO co najwyżej zamówienie może zostać zablokowane przed dodaniem, ale nie wyrządzi takich szkód jak wystawienie faktury czy paragonu nie do tego zamówienia co potrzeba. 

Proszę też w miarę możliwości weryfikować wystawiane dokumenty. 

Prosimy po dodaniu nowych ustawień o nie pobieranie zamówień z przed awarii bo to też może doprowadzić do duplikacji dokumentów w Subiekt czy WAPRO.

baselinker s2s w2s