Jak sprawdzić błędy ?

s2s_bledy.jpg

Procedura postępowania w przypadku sprawdzania działania programu s2s.

  1. Uruchamiamy zakładkę Subiekt->Błędy, naciskamy przycisk F8 i tak kasujemy wszystkie błędy,
  2. Uruchamiamy zakładkę Subiekt->Produkty
    • klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy opcję Odznacz wszystkie do eksportu,
    • zaznaczamy tylko jeden produkt w kolumnie eksport,
    • klikamy przycisk eksport 
  3. Ponownie uruchamiamy zakładkę Subiekt->Błędy i sprawdzamy jaki jest błąd.

 

Pomocny film: https://www.youtube.com/watch?v=Y-iGJy2JtFs

 

s2s weryfikacja błędy sprawdzenie działanie