Magento 2 i sposób autentykacji 2FA (Two-Factor Authentication).

W nowych wersjach naszych programów dodaliśmy możliwość autentykacji 2FA, w takim wypadku w pole użytkownika należy wpisać "2FA" a w polu hasło należy wpisać wygenerowany klucz API.

magento 2 2FA Two-Factor Authentication