s2s - obsługa wariantów w produktach (Subiekt GT)

Film pokazuje w jaki sposób należy dodawać produkty do Subiekta GT tak, aby w sklepie wyświelały się prawidłowo warianty produktów.
s2 Subiekt GT Subiekt NEXO warianty atrybuty integracja